skip to Main Content

Extra zorg voor

de motorische ontwikkeling van uw kind

Kinder

fysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Lees meer

Wie zijn wij?

Op 1 februari 2019 zijn de kinderfysiotherapie van fysiotherapie Blokker en kinderfysiotherapie Westfriesland samen gegaan onder de naam kinderfysiotherapie Westfriesland.

Daar wij veel jonge kinderen van 0- tot ongeveer 2 jaar aan huis behandelen rijden wij veel rond in de regio Hoorn/ Grootebroek, Enkhuizen en omliggende dorpen. Daarom vonden wij de naam kinderfysiotherapie Westfriesland passender dan fysiotherapie Blokker. Wij hebben praktijkruimte in Zwaag en in Enkhuizen.

Meestgestelde

vragen

De behandeling van een kinderfysiotherapeut helpt kinderen beter te bewegen door bewegingstherapie. Bij deze therapie leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) te verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kindvriendelijke materialen. De bewegingstherapie is vaak in samenwerking met de ouders of leerkrachten. Maar soms ook in overleg met een psycholoog of pedagoog.

Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling van bewegen en zintuigen langer of wijkt het af van wat gebruikelijk is. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of de organen. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer en specifieke oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.

 • Asymmetrie, voorkeurshouding;
 • Huilbaby/ onrustig kindje/ overstrekken
 • Weinig kracht, de baby, kan bijvoorbeeld het hoofd niet goed optillen op de buik
 • Vertraagde motorische ontwikkeling (de baby kan/ wil niet op de buik willen liggen, niet gaan rollen, niet gaan zitten, niet gaan staan, niet gaan lopen, etc.
 • Perifere neurologische aandoeningen zoals spierziektes, obstetrische plexus brachialis laesie (Erbse parese)
 • Neurologische aandoeningen zoals, cerebrale parese, spina bifida etc.;
 • Kinderen met een syndroom
 • Aangeboren afwijkingen
 • Onhandige motoriek
 • Lichamelijke onbegrepen klachten.
 • Moeite met het aanleren van een bepaalde motorische vaardigheid;
 • Orthopedische problemen.

Maak een afspraak

Wie zijn we

Vergoeding

Huilbaby's

Wat we doen

Motorische
achterstand

Voorkeurs
houding

Back To Top