Ga naar hoofdinhoud

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden. Dat kunnen kinderen zijn die moeite hebben om mee te komen op lichamelijk vlak, maar ook op sociaal-emotioneel vlak: als kinderen lichamelijk onhandig zijn, worden ze bij sport en spel vaak buitengesloten. De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen en eventueel met ouders en leerkrachten, om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten.

Bewegingstherapie

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen hun motorische vaardigheden verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld en hun verwachtingen, en met kindvriendelijke materialen.

Tijdens de behandeling informeert de kinderfysiotherapeut de ouders zodat deze hun kind kunnen steunen in de ontwikkeling van nieuwe lichamelijke vaardigheden.

Veel klachten en zorgen van ouders op het gebied van bewegingsproblemen kunnen ook andere oorzaken hebben. De kinderfysiotherapeut heeft daarom vaak contact met de huisarts, de kinderarts of andere behandelaars, zoals een logopedist, kinderpsycholoog of pedagoog.

Wanneer kan kinderfysiotherapie helpen?

Bij sommige kinderen duurt de ontwikkeling van bewegen en zintuigen langer of wijkt het af van wat gebruikelijk is. Dit kan komen door een aandoening aan de zintuigen, het zenuwstelsel, het houding- en bewegingsapparaat of de organen. Hierdoor kunnen kinderen te weinig motorische ervaring opdoen. Ze hebben meer en specifieke oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen.

Behandeling kinderfysiotherapie

De behandeling van een kinderfysiotherapeut helpt kinderen beter te bewegen door bewegingstherapie. Bij deze therapie leren kinderen hun motorische vaardigheden (bewegingsvaardigheden) te verbeteren en ontwikkelen. Dat gebeurt op een manier die aansluit bij hun belevingswereld. Er wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van kindvriendelijke materialen. De bewegingstherapie is vaak in samenwerking met de ouders of leerkrachten. Maar soms ook in overleg met een psycholoog of pedagoog.

0-2 jaar: In het eerste levensjaar leert een baby heel veel dingen in korte tijd: omrollen, op de buik liggen en het hoofd optillen, zitten, staan, reiken, grijpen etc. Vaak leert een kind dit vanzelf, maar soms komt de motorische ontwikkeling niet goed op gang en heeft uw kindje hier wat hulp bij nodig. Achterstand in de motorische ontwikkeling kan gevolgen hebben voor later. Kinderfysiotherapie voor deze groep kinderen vindt in principe bij u thuis plaats.

Vanaf 3 jaar: Gaan kinderen hun motoriek steeds meer verfijnen. Soms lukt dit onvoldoende, lijkt het kind onhandig, valt het veel, kan het bepaalde vaardigheden minder goed dan leeftijdsgenoten. Heeft hij moeite met fijn motorische vaardigheden zoals schrijven, knippen, tekenen.

Bij welke problemen kan uw kind profijt hebben van kinderfysiotherapie:

 • Asymmetrie, voorkeurshouding;
 • Huilbaby/ onrustig kindje/ overstrekken
 • Weinig kracht, de baby, kan bijvoorbeeld het hoofd niet goed optillen op de buik
 • Vertraagde motorische ontwikkeling (de baby kan/ wil niet op de buik willen liggen, niet gaan rollen, niet gaan zitten, niet gaan staan, niet gaan lopen, etc.
 • Perifere neurologische aandoeningen zoals spierziektes, obstetrische plexus brachialis laesie (Erbse parese)
 • Neurologische aandoeningen zoals, cerebrale parese, spina bifida etc.;
 • Kinderen met een syndroom
 • Aangeboren afwijkingen
 • Onhandige motoriek
 • Lichamelijke onbegrepen klachten.
 • Moeite met het aanleren van een bepaalde motorische vaardigheid;
 • Problemen met de prikkel verwerking ( sensorische informatie verwerking) 
 • Schrijfproblemen
 • Orthopedische problemen.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft of twijfels heeft over de ontwikkeling van uw kind, kunt u altijd even contact opnemen zodat we dit kunnen bespreken. Ook kunt u eenmalig een afspraak maken om uw kind goed te bekijken en te beoordelen of verder onderzoek, doorverwijzing naar de arts of fysiotherapeutische behandeling nodig is.

Back To Top