Ga naar hoofdinhoud

Motorische schrijfproblemen en kinderfysiotherapie

Het belang van schrijven

Schrijven is een manier voor kinderen om te communiceren en zich creatief te uiten. Daarom het belangrijk voor hun ontwikkeling. Hoewel de maatschappij verandert en er hoofdzakelijk gebruik wordt gemaakt van computers is uit onderzoek gebleken dat schrijven een vaardigheid is die belangrijk is ter ondersteuning van het leren lezen. Kortom: leren lezen en schrijven zijn aan elkaar gekoppeld.

Ook is uit onderzoek gebleken dat door schrijven de twee hersenhelften worden gestimuleerd om samen te werken.

Motorische schrijfproblemen

Schrijven is echter een ingewikkelde vaardigheid, waarbij veel onderliggende processen een rol spelen. Schrijfproblemen kunnen daardoor door veel verschillende redenen ontstaan. We zien daarbij vaak de volgende zorgen bij ouders:

Hulpvragen

  • Mijn kind schrijft slordig
  • Mijn kind heeft moeite met bepaalde lettervormen
  • Mijn kind schrijft krampachtig en gespannen en heeft hierdoor pijn.
  • Het schrijftempo van mijn kind is laag
  • Mijn kind houdt zijn pen op een vreemde manier vast

Wanneer moet mijn kind naar de kinderfysiotherapeut?

In groep 1 en 2 wordt een begin gemaakt met het aanleren van de schrijfvoorwaarden. Wanneer hier problemen bij optreden is het zinvol om ons in te schakelen en samen met de leraar van uw kind de problemen goed in kaart te brengen. Het is belangrijk dat de schrijfwaarden voldoende zijn voordat uw kind naar groep 3 gaat.

In groep 3 gaan kinderen namelijk letters en cijfers leren schrijven, en in groep 4 komt het aan elkaar schrijven. Wanneer uw kind hier zijn of haar handen vol aan heeft, kunnen de cognitieve prestaties eronder leiden. Daarom worden vooral in deze fase kinderen met schrijfproblemen verwezen naar de kinderfysiotherapeut.

In groep 5 t/m 8 wordt een beroep gedaan op het schrijftempo van het kind. Bij voldoende tijd kunnen de meeste kinderen vaak nog goed meekomen, maar op deze leeftijd gaat het werktempo omhoog en kunnen er alsnog kinderen uitvallen met schrijfproblemen. Je ziet dan naast een vertraagd schrijftempo ook een te snel schrijftempo en/of een slordig schrift.

Wat doen wij als kinderfysiotherapeuten?

Wij kunnen uw kind helpen om een schrijfmotoriek te bereiken die past bij zijn of haar leeftijd. We starten met een vraaggesprek waarin uw kind kan aangeven waar hij of zij problemen mee ondervindt in de klas. We gebruiken vervolgens verschillende testen om meer inzicht te krijgen in het probleem, bijvoorbeeld of dit bestaat uit een schrijfprobleem of dat het gepaard gaat met problemen in de fijne motoriek. Daarnaast zullen we overleggen met de leraar van uw kind, zodat hij of zij optimaal kan worden geholpen.

Back To Top