Ga naar hoofdinhoud

Als uw kind een spierziekte of neurologische afwijking heeft, kunnen wij op verschillende manieren helpen.

Cerebrale parese

Cerebrale parese is een aandoening als gevolg van een hersenbeschadiging die voor het eerste levensjaar is opgelopen – dus tijdens de zwangerschap, rond de geboorte of gedurende het eerste levensjaar.

Bij cerebrale parese komen allerlei verschillende houdings- en bewegingsproblemen voor; milde, maar ook heftigere problemen. Dit verschilt per kind en is afhankelijk van de ernst van de hersenbeschadiging.

Wij kunnen kinderen met cerebrale parese helpen bij hun motorische ontwikkeling, door ze hierbij op de juiste manier te stimuleren en te begeleiden.

Niet-aangeboren hersenletsel

Er is sprake van niet-aangeboren hersenletsel (NAH) als het letsel ontstaat na het eerste levensjaar. De oorzaken hiervan kunnen heel divers zijn.
Omdat kinderen in hun eerste levensjaren nog in ontwikkeling zijn en nog niet alle delen van de hersenen worden aangesproken, gebeurt het regelmatig dat klachten pas op latere leeftijd merkbaar worden.

Er zijn vele gevolgen van hersenletsel, die persoonsafhankelijk zijn. Als een kind neurologische problemen heeft, kan dit gepaard gaan met motorische problemen. Hierbij kunnen wij uw kind begeleiden, om de ontwikkeling van de motoriek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Plexuslaesie

Een plexuslaesie, ook wel obstetrisch plexus brachialis letsel (OPBL) genoemd, is letsel aan de zenuwgroep die vanuit de hals richting de arm loopt – deze zenuwgroep zorgt onder meer voor de aansturing van de arm.

Deze zenuwgroep kan verrekken of zelfs scheuren als er tijdens de bevalling teveel rek op komt. Vaak gebeurt dit doordat de schouder van het kind achter het schaambeen van de moeder blijft haken.

De ernst van het letsel kan verschillen, afhankelijk van welke zenuwen er bij de verrekking of scheuring zijn betrokken. Kinderen met een letsel aan de plexus zullen al vanaf het begin hun arm minder goed gebruiken en kunnen sommige bewegingen niet maken. Hierdoor loopt de ontwikkeling van de motoriek vaak vertraging op.
Wij begeleiden uw kind en u bij het optimaliseren van de motorische ontwikkeling, op een manier die voor uw kind mogelijk is.

In deze fase staat de verdere ontwikkeling van uw kind centraal. Kinderen van deze leeftijd ontwikkelen hun eigen bewegingsstrategie. Deze strategieën moeten zo optimaal mogelijk worden aangeboden, zodat uw kind zich op motorisch gebied zo goed mogelijk ontwikkelt. In deze fase is ook de beweeglijkheid van de arm erg belangrijk, om ervoor te zorgen dat er geen vergroeiingen ontstaan. Hierbij geven wij u advies.

Spina bifida

Spina bifida is beter bekend als een open rug. Bij deze aangeboren afwijking is de aanleg van de buis rondom het ruggenmerg niet goed doorlopen, waardoor een deel van het ruggenmerg als het ware blootligt. Meestal is de afwijking ter hoogte van de onderrug.

Vaak treden er verlammingsverschijnselen op, wat inhoudt dat uw kind minder of geen controle heeft over de benen. Bij de meeste kinderen met spina bifida is de spierkracht van de heup- en onderbeenspieren veel lager dan normaal. Dit zorgt ervoor dat ze zich op een andere manier ontwikkelen.

Bij peuters en kleuters kunnen wij een grote rol spelen bij hun begeleiding om zo zelfstandig mogelijk te worden. Hierbij staat het voortbewegen voorop. Er zijn veel hulpmiddelen die uw kind kunnen helpen met lopen. Wij helpen mee bij het kiezen van een geschikt hulpmiddel dat past bij uw kind.

Andere neurologische problemen die de motorische ontwikkeling vertragen

Er zijn veel verschillende syndromen en erfelijke ziekten waarbij neurologische problemen voorkomen. Bij veel kinderen met neurologische problemen spelen motorische problemen een rol, door verminderde spierkracht, het vergroeien van gewrichten, te hoge of te lage spierspanning, enzovoorts. Bij al deze motorische problemen kunnen wij uw kind helpen om zo goed mogelijk te functioneren, zowel de grove als de fijne motoriek.

Verder kunnen wij adviseren hoe u met uw kind om kunt gaan tijdens dagelijkse bezigheden.

Spierziekten

Er zijn in Nederland veel verschillende spierziekten bekend. Aangeboren spierziekten zijn al direct vanaf de geboorte aanwezig; andere uiten zich op latere leeftijd. Veelvoorkomende spierziekten zijn de ziekte van Duchenne (DMD), spinale spieratrofie (SMA), hereditaire (erfelijke) motorische en sensorische neuropathie (HMSN) en Limb-girdle spierdystrofie (LGMD).

Een spierziekte gaat vaak gepaard met een vertraagde motorische ontwikkeling, wat samen kan gaan met bijvoorbeeld spierzwakte of een verlaagde spierspanning.
Bij veel spierziekten kunnen wij een rol spelen om de motorische ontwikkeling te stimuleren. Verder kunnen we begeleiden bij het goed in beeld blijven houden van de spierziekte en de mobiliteit van uw kind in de gaten te blijven houden.

Back To Top