Ga naar hoofdinhoud

Uw kindje is een huilbaby als het tenminste 3 dagen in de week 3 uur of langer doordringend jengelt of ontroostbaar huilt, zonder dat er sprake is van een medisch aantoonbare oorzaak. Sommige baby’s kunnen zichzelf nog niet goed reguleren. Deze kindjes hebben problemen met goed slapen, tevreden wakker zijn, zich ontspannen, goed kunnen drinken en kunnen hun behoeftes niet goed aangeven.

Bij baby’s met zo’n disregulatie zien we kenmerken als gespannen zijn, een bleke of gemarmerde huid, veel huilen, overstrekken, handjes in een vuist, veel hikken, hoesten, kreunen en persen, veel darmkrampen, hazenslaapjes, matig drinken, makkelijk spugen.

Als kinderfysiotherapeut kunnen we u handvatten geven om uw kleintje te ondersteunen en te leren zelfreguleren. We doen dit door:

  • Goed te kijken naar de mogelijke oorzaken van de disregulatie.
  • Houdings- en hanteringsadviezen te geven.
  • Samen met u te kijken naar de invloed van rust, voorspelbaarheid en prikkelreductie.

Het doel van de behandeling is dat uw kindje ontspannen en tevreden kan zijn. Als dat eenmaal zo is, ontstaat er een basis voor een goede ouder-kind-relatie, interactie met de omgeving en kan uw baby zich (motorisch) verder gaan ontwikkelen.

Back To Top